Dekontaminacija uma
Portal o hrvatskom pitanju u BiH

ŽESTOK OBRAČUN RADONČIĆA I DŽAFEROVIĆA: Objavljen stenogram razgovora u Predsjedništvu BiH

– Razlozi su principijelne prirode nema tenzija. Zahvaljujem se SDA što nam je omogućila da budemo u većini, međutim pojavile su se političke razlike u odnosu na neka strateška pitanja u BiH – rekao je između ostalog Radončić.

Da su tenzije itekako prisutne svjedoči stenogram zapisan tokom razogovora Fahrudina Radončića i članova Predsjedništva BiH. Tokom razgovora dominirala je komunikacija između ministra bezbjednosti i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, piše Oslobođenje.

Fahrudin Radončić na samom početku se obraća: “Samo pola rečenice gospodine Džaferoviću. Vi ste izdali jedno saopštenje u kome ste rekil da se ograđujete od mene i mojih izjava kada se radi o ambasadoru Pakistana u našoj zemlji.

Pošto je spoljna politika nešto što se ovdje rješava, ja ne znam da li je to Vaš lični stav ili stav svih članova Predsjedništva BiH? Ja bih Vas molio da ubuduće makar kada primate strane diplomate nađete kod sebe kapacitet i raspitate se o problemu. Ako niste htjeli kod mene, Vaš član porodice upravo vodi migracije kao pomoćnik ministra. I mislim da smo ovdje kao država uradili jednu potpuno nediplomatsku stvar da jedan strani ambasador ima veća prava kod vas trojice kao kolektivnog šefa države nego ja. Takođe tražim i molim vas da od Minsitarstva spoljnih polsova, vidite šta je uradio ambasador Pakistana.

On je primio jednog sarajevskog kriminalca koji mu je uručio knjigu “Radončić mafijaš Evrope” i to je objavljeno na Fejsbuku. U svakoj normalnoj zemlji taj ambasador bi morao biti pozvan na konsultacije, ja sam to rekao gospođi Turković ali molim i vas kao članove Predsjedništva da ne štitite mene, jer meni to zaista nije potrebno ali vas molim da zaštite instituciju Ministarstva bezbjednosti.”

Željko Komšić: Upravu ste, to je potpuno nediplomatsko ponašanje.

Šefik Džaferović: Dakle da i ja kažem ono što imam da kažem. Nije tačka dnevnog reda ali dobro je što je ministar to otvorio, nama je bitno da ovdje imamo suštinu. Ja sam reagovao jer sam morao, u pitanju je međunarodna saradnja, globalni odnosi i ja sam predsjedavajući Predsjedništva i rekao sam šta sam rekao. I mislim da je to sasvim uredu što sam kazao. Ministar ako misli da postoji problem onda se zna koji je put, Savjet ministara, Predsjedništvo, ja sam otvoren za sva pitanja koja treba preuzeti da bi u ovoj zemlji bilo što je moguće bolje. Naravno da je taj postupak ambasadora izašao iz diplomatskih okvira o kojima Vi govorite sada. Predsjedništvo BiH će ovu stvar razriješiti na najbolji način tako što ćemo biti na tragu ranijih odluka Predsjedništva. Mi tražimo da Savjet minisitara i Vi ste motor u svemu tome izađete pred Predsjedništvo sa jasnim planom a onda će Predsjedništvo to sve razmatrati i podržati sve što je u skladu sa normama međunarodnog i domaćeg prava i interesa ove zemlje kada je u pitanju migrantska kriza. Gospodine Dodik, izvolite.

Milorad Dodik: Prvo traba da kažemo da to nije stav Predsjedništva i drugo ja poslije ovoga mislim da treba pokrenuti proceduru da se ovaj proglasi personom non grata. Tako on može doći i Komšiću i meni uručivati te knjige i razne stvari, mislim da je gospodin Radončić to na vrijeme pokrenuo i ja samo tražim proceduru. Ako je potrebno da je pokrenem, kao član Predsjedništvva, ja ću i pokrenuti ili na neki drugi način. I mislim da ga treba proglasiti personom non grata.

Fahrudin Radončić: Evo ja ću odgovoriti, vi znate da sam ja kao ministar bezbjednosti zatekao stiuaciju da se migrantsko pitanje tretiralo kao humanitarno pitanje. Imamo veoma preciznu situaciju da ljudi iz Republike Srpske i kantona sa hrvatskom većinom sve izbjeglice smještaju na prostor gdje žive Bošnjaci. A to su vjerovatno ilegalni ekonomski migranti, a ne vojne izbjeglice prema kojima mi imamo obavezu. Mi u ovom trenutku imamo devet do 10 hiljada izbjeglica koliko ima i Srbija, koja je znatno veća zemlja od nas. Veliki je problem što zemlje EU ne žele nama da odrede kvotu nego nam kažu: „Doći će koliko kažemo“. I ja sam u razgovoru sa ekselencijama rekao da mi ne želimo da budemo parking za migrante. I ovo je možda jedinstvena prilika kada razgovaramo o ovoj temi da kažemo da se mora povratiti suverenitet nad migrantskom krizom. Imamo 9.500 ljudi čiji mi identitet ne znamo, ljudi ne žele da pokažu ličnu kartu i pasoš ili bilo koji dokument. Naše policajce potpuno dikriminišu. Vi i ja, koji imamo diplomatski pasoš, moramo ga pokazati našem graničaru a oni ne moraju. Radi se o veoma opasnim procesima u BiH i po budućnost BiH. Mi kada dobijemo 10 do 50.000 izbjeglica i pomiješamo ih sa Bošnjacima, mi ćemo imati veoma restriktivne mjere EU prema nama kao narodu. Mislim da narodi u BiH ne trebaju biti neka vrsta nosača, da se putem humanitarnih međunarodnih organizacija vrši izbor kvalitetnog kadra, ljekara, inžinjera, tesara, zidara i oni se odvlače na Zapad, a nama ostavlja najnekvalitetniji dio te populacije. Mi se, gospodine Džaferoviću, strateški razlikujemo kada je u pitanju pristup migrantskoj krizi. Prijatelji iz SDA to očigledno ne doživaljavaju na način kako ja to doživljavam. Ja polazim od toga da ja možda nisam u pravu, ali ja kao ministar bezbjednosti ne mogu dozvoliti sebi da šutim na to da neko ne želi da pomogne u identifikaciji njihovih građana. Ja sam tri puta razgovarao sa pakistanskom ekselencijom, direktorom Službe za poslove sa strancima dva puta i direktorom OBA jednom. Mi migranta identifikujemo na bazi prsta i na bazi fotografije. Naši stručnjaci na bazi njihovih dijalekata prepoznaju odakle oni dolaze, šaljemo to u Pakistan a oni glatko odbijaju da daju identitet tih ljudi. Mi smo imali teroristički napad u Francuskoj od dvojice ljudi koji su prošli kroz BiH. I onda to neko pripisuje Bošnjacima, ali je suština da je sistem takav i da njih ovdje niko ne može da kontroliše. Mi smo imali prošle godine 2.000 iranskih ekonomskih migranata u trenutku kada smo morali da dignemo tri prsta odbrane oko američke ambasade jer je to bio trenutak kada su Amerikanci bombardovali njihove baze. Oni se u centrima ponašaju tako da su eksteritorijalni, tuku se, svađaju se. Oni dovedu djecu kao dio porodice, a taj koji ga je doveo je Avganistanac a dijete je iz Bangladeša. Imamo mafijaške grupe Alžira, Maroka i Pakistana koji polako preuzimaju te centre. Danas, jutros je bila velika tuča sa policijom u Bihaću, kamenicama su im polomili vozila. Ali to je jedan vrsta problema. Druga vrsta problema je da im moramo dati političku odrvraćanja njihovog dolaska u BiH, moja izjava vezana za pakistanskog ambasadora imala je cilj da odvrati njihov dolazak u BiH JER U Grčkoj čeka još 100.000, u Srbiji 10 hiljada i oni će sada svi nagrnuti u BiH. Hrvatska pravi jedan nevjerovatno jak zid, oni nemaju kuda. Doći će do čepa i to stanovništvo ostaje tu. U međuvremenu u Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlaze iz BiH a mi zemlju punimo nečim sto EU neće na kraju prihvatiti. Ja mislim da su ovo dugoročno veoma opasni procesi kada se gleda iz ugla pet ili 50 godina. Ja ne želim u tome da učestvujem. Dajte vi iz SDA i ja to poštujem, DF, SNSD kao Predsjedništvo vaše viđenje rješenja situacije sa migrantima. Moje je viđenje da moramo ići u potpuno legalne deportacije. Mi na to imamo pravo. Moramo ih smještati u pritvore. Migranti koji se identifikuju imaju sva prava ali oni  ne žele da se identifikuju. I onda oni nemaju pravo da traže od nas azil. Jer migrant koji je došao iz Sirije ima pravo da traži azil u prvoj susjednoj zemlji a to je Turska. A nama ljudi iz Pakistana ovdje traže azil, mi krenemo u priču a on to pocjepa i pobjegne, Mislim da je vrijeme da i vi kao Predsjedništvo pokažete svoju platformu, meni lično nije cilj da učestvjem, u nečemu što mislim da je veoma, veoma pogrešno. To sam rekao ambasadorima, svi to razumiju, to sam rekao ljudima iz Evropske komisije i mislim da ovaj način grubljenja suvereniteta nad migrantskom krizom je put gubljenja suvereniteta nad BiH.

Šefik Džaferović: Hvala vam gospodine Radončiću, drago mi je da danas govorimo o tome. Jer ja u javnosti još nisam ništa rekao. Vi ste puino toga rekli u javnosti ali ja polazim od pozicije institucije na čijem sam čelu. Trenutno i ne želim da javno polemišem sa bilo kim pogotovo ne sa ministrom bezbjednoisti svoje zemlje. Drago mi je da ste vi otvorili to pitanje ja ga danas nisam imao namjeru otvarati. Jedini problem koji postoji je u svemu ovome, ne postoje nikakvi različiti koncepti, ja podržavam vaše napore u rješavanju migrantske krize vi to odlično znate. Jedini je problem što sam ja iz medija saznao da se jednom ambasadoru prijeti i da će biti proglašen nepoželjnom osobom, ja sam to trebao znati prije medija i konferencije za medije. I nisam ja onaj koji zove i pita nego sam ja taj koji se zove i pita. I vi to odlično razumijete.

Fahrudin Radončić: Ne razumijem.

Šefik Džaferović: Pa evo dobro ne razumijete. Dakle, da se izgovori jedna takva izjava na koju se mora diplomatski reagovati jer je ambasador tražio prijem, ja sam trebao da budem pozvan ili mi kao Predsjedništvo i da se kaže o čemu se radi jer je u pitanju prvorazredno spoljnopolitičko pitanje. Ja podržavam, svaku mjeru. Ja o migrantskoj krizi ništa govorio nisam, postoje stavovi Predsjedništva BiH o tom pitanju. I ja mislim da bi bilo dobro i milio sam to predložiti da mi održimo posebnu sjednicu Predsjedništva  BiH o migrantskoj krizi, ne postoje različiti koncepti. Postoji koncept da BiH bude zaštićena od migranata, koncept da migranti koji su u BiH budu raspoređeni u cijeloj BiH ali tu nema saglasnosti unutar Predsjedništva. Mi svoju granicu moramo zaštititi i naravno ako treba da se migranti vraćaju svojim kućama preduzećemo sve što treba ali pri tome nećemo izazivati nikakve diplomatske ekcese, ako treba to neko da uradi, onda će to uraditi Predsjedništvo BiH koje j ezaduženo za spoljnu politiku. U tome je sav problem, i nikakvog drugog problema nema. Vi znate gospodine Radončiću da ja cijenim i podržvam to što vi radite kao ministar i ja sam o tome javno govorio. Ispao je potpunoto bespotrebno spor, i ja riječ nisam htio da izgovorim, iako sam bio pitan, i nastavio sam da šutim. Problem je odveć veliki, i ja ću predložiti posebnu sjednicu Predsjedništva BiH na temu ovih migracija, a vi se potrudite, ako to moguće, da pred Savjet ministara BiH, od nas dobije sevobuhvatni plan i strategiju za rješavanje migrantske krize. Zaključak je otišao prema Savjetu minstara i to je jedini mogući put kojim možemo da idemo u ovo vrijeme. Ja sam spreman da zaštitim sve, i ambasadore i zvaničnike BiH i za mene tu nikakvih problema nema. Ambasador je ovim što je uradio, izašao izvan okvira misije koju obavlja, i to sam spreman da kažem. Dakle, za mene nikakvih dilema nema, ali postoje procedure za sve. Prema tome, drago mi je da ste to pokrenuli, da imam priliku da vama kažem što neću govoriti u medijima, opet da znate, želim vama to da kažem.

FALSIFIKOVANJE VIZA ZA 3000 MIGRANATA IZ PAKISTANSKE AMBASADE

Fahrudin Radončić: Uvaženi predsjedavajući, Vi ste u saopštenju koje ste primili od ambasadora, napisali jednu rečenicu, naglasili da su pri tome neprimjerene i nedopustive prijetnje ambasadorima u našoj zemlji. Ja njegovu ekselenciju uopšte nisam uvrijedio, ja sam rekao ukoliko ambasador Nj.E iz Pakistana i dalje nastavi da bojkotuje bezbjednosne strukture BiH i da odbija saradnju sa našim vlastima, ja mogu kao ministar bezbjednosti razmišljati da predložim da bude proglašen personom non grata, ja tačno znam šta sam rekao, ali ovako da sam ga ja uvrijedio, kao prvo nisam ga ništa uvrijedio, moje je pravo da se borim za građane BiH i da vas ne zadržavam sa tim. Što se tiče strategije, prema Savjetu ministara na način kako to vi iz SDA doživljavate, tu strategiju predložit neću, odmah da vam kažem, nek je predloži gospodin Tegeltija, to će da objavi sutra moj zamjenik. Mi se strateški ovdje razlikujemo. Ovi ljudi imaju podršku, ja vam ovdje kažem 3.000 ljudi iz Paktisana u protekle 24 godine i protekla 24 mjeseca došli sa falsifikovanim vizama iz naše ambasade u Pakistanu.

Milorad Dodik: Iz?

Fahrudin Radončić: Iz Pakistana. Znači neke stvari nisu slučajne, ja ovdje nikoga ne optužujem. Neka institucije rade svoj posao. Gospodine Dodik, ja bih Vas molio da ne pokrećete pitanje persone non grata na ovoj stvari. Neka to gospođa Turković završi interno, ne žlim da se oko toga pravi skandal, jer to ne opterećuje mene, opterećuje različito viđenje pristupa migrantskoj krizi.

Šefik Džaferović: U čemu je, gospodine Ministre, evo pominjete ovdje SDA, u čemu je različit pristup, kako različit pristup, ja podržavam sve što vi radite…

Fahrudin Radončić: Ne, ako imate člana Predsjedništva i ministra spoljnih poslova koji je potpredsjedavajući Savjeta ministara, dva najistaknutija funkcionera SDA, ako pozovu spoljnjeg, bilo kojeg ambasadora, a da prije toga ne pozovu Ministarstvo bezbjednosti i kažu šta ste gospodine Radončiću ovo vi uradili, gdje Vas je nevolja vukla u to ili bilo šta natjeralo da ovako reagujete. Možemo li znati o čemu se radi? Vi ste ovdje apsolutno u prvi plan stavili interes jedne zemlje, a niste išli da Vam Ministarstvo bezbjednosti pokuša da da plan.

Šefik Dćaferović: A odakle Vama pravo da vi izvlačite zaključak da ja imam neki drugi plan kada je u pitanju rješavanje migrantske krize? Pa ja se time bavim otkako sam došao ovdje.

Fahrudin Radončić: Vi ste ohrabrili njihov dolazak.

Šefik Džaferović: Čime sam ohrabrio?

Fahrudin Radončić: Ovom izjavom, I da ste dali prednost ambasadoru Pakistana u odnosu na ministra bezbjednosti BiH.

Šefik Džaferović: To Vi tako kažete. Nisam ja gospodine Radončiću nikome dao prednost, ja sam reagovao samo onako kako sam morao da reagujem.

Fahrudin Radončić: Pa dobro, mene samo zanima je li to stav Predsjedništva BiH ili Vaš lični? I da znam kako da se prema tom stavu postavim, da li sam ja vrijeđao nekoga ili nisam? Ja nisam vrijeđao nikoga ne znam je li to saopštenje Predsjedništva bilo?

Šefik Džaferović: Saopštenje sam izdao ja, nije niko drugi. Prema tome nema nikakve razlike i nema nikakvih drugih koncepata. Hajte da mi rješavamo migrantsku krizu. Nije ovo što radite rješavanje migrantske krize, i da mi to rješimo a ne da govorimo o konceptima. Ova zemlja može imati samo jedan koncept.

Željko Komšić: Imamo ovdje problem i to veliki problem.

Šefik Džaferović: Pa naravno.

Milorad Dodik: Ne može se ovo čekati ovo se mora rješavati odmah.

Željko Komšić: Imamo sa jedne strane nediplomatsko ponašanje, sa druge strane odbijanje saradnje, treba pitati Pakistan je li to njihov zvanični stav kao države ili je to stav njihovog ambasadora? Dakle imamo ovaj slučaj, ovo nisam znao, faslifikovanje viza. Dakle šta se tu dešava? Tu očigledno postoji ozbiljan lanac ubacivanja tih ljudi u BiH i u Evropu. Dakle nije ovo baš pitanje preko kojeg se može lako preći, postaje malo veći problem. Otkud falsifikovane vize?

Milorad Dodik: Ja prvi put čujem za to.

Fahrudin Radončić: Pozovite glavnu tužiteljku ovdje u Predsjedništvo i neka vas upozna sa predmetom. To je predmet koji se krije u ladicama dvije-tri godine.

Šefik Džaferović: Dajte nam informacije, sve što mislite da treba da uradi Predsjedništvo.

Fahrudin Radončić: Bojim se da je sad za to prekasno, nisam ja tu da dajem informacije jer očigledno da vi prave infomacije tražite od stranih ambasadora, a ne od ministra bezbjednosti.

Šefik Džaferović: Dobro, hvala Vam ministre, idemo na sljedeću tačku dnevnog reda.

0 0 Ocjena/e
Ocjena članka
Pretplati se
Obavijesti me o
guest

0 Komentara
Uredne povratne informacije
View all comments
0
Zanima nas vaše mišljenje, komentirajte.x