Kontaktirajte nas na:

Preporuka

USKRSNA PORUKA BISKUPA KOMARICE: Na svršetku moje službe, ovo je moja zadnja poruka, svojevrsni testament

Nasljedujte i ubuduće Isusa Krist, umrlog i uskrslog, za spas cijelog ljudskog roda! Budite Njegove ruke i Njegovo srce za vaše bližnje: srce koje će praštati, ljubiti i moliti, a ruke koje će raditi i služiti!

Herceg-Bosna

Online:

/ Datum objave:

Franjo Komarica

Banjalučki biskup mons. dr. Franjo Komarica uputio je uskrsnu poruku koju prenosimo u cijelosti:

Draga braćo svećenici,
drage sestre redovnice,
dragi Kristovi vjernici laici,
cijenjeni svi drugi moji suvremenici, ljudi dobre volje!

„Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu!“

Ove radosne i poticajne riječi iz starozavjetne knjige Psalmi izriču radost Božjeg naroda, zbog njegova uvjerenja da je Bog Stvoritelj ujedno Gospodar povijesti i naroda i cijelog čovječanstva, te da je On i temelj i vrhunac svake ljudske istinske sreće, uspjeha i ostvarenja.

Dan o kojem je riječ u ovom psalmu zapravo je dan Kristova slavnog uskrsnuća od mrtvih; jest blagdan svih blagdana. Sadržaj toga – za nas kršćane najradosnijeg dana u godini – potiče nas da svoj život na zemlji tako osmislimo i usmjerimo kako bi se on mogao nastaviti u onoj punini koju nam je omogućio sam Gospodin Bog, naš Stvoritelj i Spasitelj.

Ovogodišnju svetkovinu Uskrsa mi, u našoj biskupiji i metropoliji, proslavljamo u ozračju „Godine Božje Riječi“, koja je proglašena u povodu 1600-te obljetnice smrti velikog crkvenog naučitelja, sv. Jeronima, porijeklom iz ovih krajeva.

Mnogima je poznata jedna tvrdnja ovoga sveca, koja glasi: „Nepoznavanje Pisama (tj. Svetog Pisma) nepoznavanje je Krista!“

Samo onaj tko se doista trudi što bolje upoznati Sveto Pismo, taj će dobro upoznati i Isusa Krista, za kojega apostol Pavao piše da je On „Božja snaga i Božja mudrost“ (1 Kor 1,24).

O tome Kristu slušamo i u slavlju uskršnje mise dio propovijedi njegova apostola Petra, a što nam je zapisana u novozavjetnoj knjizi Djela apostolska (Dj 10,34a. 37-43). U toj propovijedi je zapravo sadržan najstariji oblik, obrazac kršćanskog vjerovanja. A ono glasi ovako: Bog je ljudskom rodu objavio i ponudio svoj definitivni savez mira u Isusu Kristu, koji je novi Gospodar svijeta. Bog je Isusa iz Nazareta obdario svojom božanskom snagom i opečatio svojim Duhom tj. svojom životvornom snagom. Taj Isus je prošao Zemljom čineći dobro, ozdravljajući i oslobađajući sve koji su bili ugroženi i zarobljeni od Zloduha, od đavla. – Bog je bio s njime. Njegovi su ga sunarodnjaci razapeli i ubili. Ali ga je Bog, nakon tri dana, uskrisio od mrtvih. I kao uskrsli, Isus Krist se ukazivao – ne cijelom narodu, nego izabranim pojedincima. Oni će imati zadaću svjedočiti kako je On doista živ. Ti su svjedoci s Njime zajedno ne samo razgovarali nego i blagovali. A On ih je zadužio da o Njemu, kao božanskom Sucu cijelog svijeta, govore posvuda gdje se budu nalazili. Također, da tumače ljudima kako će svakome onome tko u Njega, Krista – ubijenog i uskrslog – vjeruje, biti oprošteni grijesi i oni će sigurno ući u puninu vječnog života i vječne sreće. Jer, Isus je umro zbog grijeha i opačina nas ljudi, a uskrišen je radi našeg opravdanja i našeg spasenja, kako nam tumači apostol Pavao (Rim 4,25).

Ovaj sadržaj najstarijeg kršćanskog vjerovanja Crkva je Kristova zadržala sve do danas. Crkva ga nudi i današnjem čovjeku kao jedinstvenu poruku spasenja. Takvu poruku nitko drugi na svijetu ne može ponuditi jer je ni nema!

Obojica apostolskih prvaka – i sv. Petar i sv. Pavao – povezuju međusobno Kristovo uskrsnuće i njegovu ulogu Suca svih živih i mrtvih. To ne čine da bi plašili ljude, nego da ljudima svih naroda i svih vremena pokažu put i način njihovog spasenja, tj. kako će opstati na tom Božjem sudu. To njihovo tumačenje Isusove sudačke uloge treba shvatiti kao radosnu vijest u pravom smislu te riječi. Apostol Petar pojašnjava da uskrsli Isus obavlja najprije svoju spasiteljsku službu prije nego što nastupi kao božanski Sudac.

Mi, članovi Kristove Crkve, vjerujemo Isusu Kristu kao jedinoj Božjoj Istini. On je i sâm za sebe tvrdio da je „Put, Istina i Život“ (Iv 14,6). Sve nas je ohrabrio rekavši: „U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobijedio svijet“ (Iv 16,33).

Na temelju sigurne, neupitne Isusove pobjede, koja se tijekom crkvene povijesti uvijek iznova očituje, crpi Njegova Crkva svoj neuništivi optimizam. Njega ona nudi svijetu kao dragocjeni dar – u obliku svoje utemeljene, postojane nade. Crkva je tijekom svoje duge i burne povijesti navikla ustrajati u svome djelovanju kao služavka raspetog i uskrslog Krista. Taj svoj optimizam i svoju konstruktivnost nudila je i nudi ne samo svojim članovim, kršćanskim vjernicima, nego i svim drugim članovima ljudskog roda.

Isus Krist nikako ne pristaje da ga mi ljudi smjestimo u našu povijesnu prošlost. On ne želi biti kao neka sjena ili uspomena iz pripovijedanja proteklih vremena tijekom 20 stoljeća. On želi biti naš suvremenik. Želi spasiteljski djelovati i danas u svojoj Crkvi, u svakom od nas i po svakome od nas. On i ovoj našoj generaciji upućuje svoje obećanje: „Zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život“ (Iv 5,24).

Ova poruka o našem vječnom životu nije samo neka izjava o našoj budućnosti, nego je i pojašnjavanje naše sadašnjosti! Vječni život podrazumijeva: naša budućnost je na skriven način ova naša sadašnjost! Gospodin Isus Krist, koji će kao Spasitelj i Sudac ponovno doći – već je ovdje sada, danas! On danas, sada boravi usred svoga naroda, svoje Crkve, u srcima nas, svojih vjernika! Već sada smo mi po Kristu dobili udio u Božanskom vječnom životu! Već sada smo mi uključeni u taj i takav život! Zato i ova radosna vijest Uskrsa o vječnom, sretnom životu govori o kvaliteti našeg kršćanskog života na zemlji. Ona sadrži značenje i dubinu našeg sadašnjeg življenja.

Draga braćo svećenici, sestre redovnici i Kristovi vjernici laici,

podsjećam vas sve na riječi iz moje prve uskrsne poslanice, koju sam – kao banjolučki biskup – uputio davne 1990. godine tadašnjim članovima naše biskupije:

„Kristova smrt i uskrsnuće je temeljni događaj izmirenja ljudi s Bogom i međusobno. Apostol (Pavao) nas uči: ‘Svidjelo se Bogu u njemu (tj. Isusu Kristu) nastaniti svu puninu i po njemu uspostaviti mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima’ (Kol 1,19-20).

Vjerujući da nas je Bog u Kristu raspetom i uskrslom pomirio sa sobom i jedne s drugima, mi se ne mirimo s grijehom, podjelama i mržnjom – u sebi i u svijetu u kojem živimo. Uskrsli nam Krist ulijeva nadu i snagu za nove pokušaje i nova nastojanja, kako bismo ostvarili život dostojan čovjeka, u slozi i ljubavi… Izmireni po Kristu s Bogom, kao pojedinci i kao vjernička zajednica, možemo mir čuvati i produbljivati u svojim obiteljima, u mjestima gdje živimo i radimo, u narodu kojem s ponosom pripadamo i u državi čiji punopravni građani želimo biti.“

U međuvremenu, tijekom proteklih trideset – izuzetno dramatičnih – godina rata i poraća, obnašajući – po Božjoj volji – ovu odgovornu službu u Kristovoj Crkvi, mogao sam – zajedno s vama – između ostalog, iskusiti i ovo: Onaj tko želi biti istinski mirotvorac u jednom svijetu, odn. životnom okruženju, u kojem vladaju egoisti, izrabljivači i ugnjetači ljudi i narodâ, preziratelji i Boga i čovjeka i grješnici svake vrste, taj treba u svojoj nesebičnoj ljubavi biti dosljedan i ići do krajnjih granica. Ali ne bi smio nikako zbog lažnog mirotvorstva oportunistički opravdavati zlo i nepravdu niti prodati pravo obespravljenih za neki samo prividni, lažni mir. Jer, bez pravde nema niti može biti pravednog, istinskog i trajnog mira, kako to naglašava i Božja poruka objavljena u Svetom Pismu: „Mir će biti djelo pravde“ (Iz 32,17).

Ovaj put, na svršetku moje – od Krista dobivene – službe u Njegovoj Crkvi, i nakon svega doživljenog i proživljenog, želim kao vaš brat u istoj vjeri i nadi i kao vaš suputnik prema vječnosti, ostaviti svima vama – koji me želite čuti – svoju zadnju poruku, kao svojevrsni testament:

Nemojte nikada zaboraviti koji su vam i kakvi korijeni vašeg životnog stabla i kojega ste i kakvog ste stabla grane! Vaš korijen je Kristova Radosna vijest o prevažnoj ulozi – za svakog od vas – njegove muke, smrti i uskrsnuća! Vaše stablo, koje unatoč svim burama, olujama, gromovima i požarima, opstaje već 2000 godina jest Kristova Crkva1 Na tom neuništivom stablu vi imate zadaću da budete plodne grane! U Evanđelju i u Crkvi vi susrećete živoga, milosrdnoga Krista, svoga Spasitelja, koji želi biti životni suputnik svakome od vas. A samo On ima riječi života vječnoga, kako to pred njim ustvrdi njegov apostol Petar, a donosi u svom Evanđelju apostol Ivan (usp. Iv 6,68).

Sada i vi svi, zajedno s drugim ljudima i narodima oko vas, proživljavate vrijeme promjenâ i krizâ. Kao što su često u prošlosti naši pređi uspijevali, tako ćete i vi uspjeti sve sadašnje nevolje uspješno prebroditi uz pomoć one duhovne energije koja dolazi iz neiscrpnog, snažnog vrela Kristova Evanđelja! Međusobno se volite i budite solidarni jedni s drugima! Držite se dalje od svakog oblika ogorčene uskogrudnosti i netrpeljivosti! Tražite i izgrađujte nove staze bratstva i povezanosti među ljudima i narodima! Produbljujte vaše već postojeće načine i vašu praksu međusobnog darivanja i primanja, međusobnog prihvaćanja i pomaganja, kako biste izgrađivali i širili u ljudskoj obitelji kulturu Evanđelja, gdje će Isus Krist, živ – jučer, danas i dovijeka – moći biti usrećujući odgovor na sva bitna pitanja zabrinutih, nemirnih, a ne rijetko i beznadnih ljudskih srdaca!

Nasljedujte i ubuduće Isusa Krist, umrlog i uskrslog, za spas cijelog ljudskog roda! Budite Njegove ruke i Njegovo srce za vaše bližnje: srce koje će praštati, ljubiti i moliti, a ruke koje će raditi i služiti!

Imajte uvijek na pameti ovu istinu i prenosite je svojim potomcima: Dobrota je u stanju nadvladati zloću, život je jači od smrti, a ljubav Božja je moćnija od svih grijeha cijelog svijeta!

To je bît i glavni sadržaj Uskrsa!

Od srca vam svima, draga braćo svećenici, sestre redovnice, Kristovi vjernici laici – u našoj biskupiji i izvan nje, kao i svima vama, dragi moji sugrađani i suvremenici dobre volje – želim od Boga izmoliti blagoslovljen i radostan – ne samo ovogodišnji Uskrs, nego i sve buduće zemaljske Uskrse, kao i vaš vječni Uskrs na Nebu!Vaš brat u Kristu uskrslom ✠ Franjo, biskup, v.r. /KTA/

0 0 glas
Ocjena članka
Nastavi čitati
Postavite ovdje svoj banner
Postavite komentar
Pretplati se
Obavijesti me o
guest
0 Komentara
Uredne povratne informacije
View all comments

Preporuka

EUROPSKA KOMISIJA DEMANTIRA: Ne postoji nikakav ‘non paper’ dokument o mirnom razlazu u BiH

Zbog nepostojećeg ‘non paper’ dokumenta o mirnom razlazu u BiH Komšić ponovno izazvao diplimatski skandal – ali barem se dva dana nije pričalo o respiratorima

Herceg-Bosna

Online:

/ Datum objave:

Nakon što je postojanje tog dokumenta negirao slovenski premijer Janez Janša, na današnjoj press konferenciji Europske komisije, glasnogovornik Europske komisije za vanjske poslove Peter Stano oštro je odbacio navode o tome da je Bruxelles upoznat o ovakvoj vrsti dokumenta. S druge strana, član Predsjedništva Željko Komšić za medije je nedavno potvrdio suprotno – da je predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor, prilikom nedavne posjete BiH, na susretu s članovima Predsjedništva BiH rekao da su u posljednje vrijeme sve su češći glasovi u Europi o tome da treba dovršiti raspad Jugoslavije, te upitao: “Možete li se vi u BiH mirno razići?”.

Nakon ovoga uslijedila je zapaljiva retorika od strane dva člana Predsjedništva, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, kao i oštre i upozoravajuće riječi prema Srbiji, Hrvatsoj i Crnoj Gori koje, navodno prema tom dokumentu podržavaju “miran razlaz u BiH”.

Na današnjoj press konferenciji Europske komisije izuzev aktualnih tema u svezi s nabavkom i distribucijom cjepiva, govorilo se i o tzv. “non paper” dokumentu koji je navodno premijer Slovenije Janša uputio Bruxellesu, a tiče se disolucije Bosne i Hercegovine.

“Mi nismo upoznati o takvim dokumentima. O postojanju takvih dokumenata morat ćete pitati političare iz Slovenije. Mi definitivno nismo primili takvu vrstu dokumenta niti smo je ikada vidjeli”, rekao je Stano.

Također, istaknuo je kako je pozicija Europske unije kada je riječ o Zapadnom Balkanu potpuno jasna i da se tu više ništa ne može promijeniti.

“Pozicija Europske komisije je, kada je riječ o granicama, vrlo jasna kada u Zapadnom Balkanu. Granice se ne mogu mijenjati, a mi moramo zajedno raditi na regionalnoj suradnji i pomirenju. To je ideja cjelokupnog procesa integracija, da riješimo probleme između zemalja na principima za koje se zalaže Europska unija bez ulaska u ‘opasna područja’”, rekao je glasnogovornik institucije Europske unije. | republikainfo.com

0 0 glas
Ocjena članka
Nastavi čitati

Preporuka

NIKOLAIDIS: Onaj tko zagovara podjelu BiH politički je idiot

Kolumnista i pisac iz Crne Gore Andrej Nikolaidis izjavio je da će, oni koji zagovaraju nove podjele na Zapadnom Balkanu, u slučaju da u tome uspiju, od Bošnjaka i Crnogoraca napraviti nove Palestince i Kurde na području Balkana.

Herceg-Bosna

Online:

/ Datum objave:

“Sama činjenica da neko u Europskoj uniji razmišlja o razgradnji Bosne i Hercegovine je poniženje i pljuvanje na žrtve rata i genocida. Potpuna je katastrofa ako se neko u EU zalaže za prekrajanje granica na Balkanu”, rekao je Nikolaidis u emisiji uživo na Facebooku koju su realizirali Incijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Forum ZFD iz Beograda.

Andrej Nikolaidis: Genocid u Srebrenici nije bio nikakav incident

Prema njegovim riječima takve podjele na Balkanu bi dovele do toga da bi Bošnjaci i Crnogorci bili “pretvoreni u Palestince i Kurde”.

“Ko zagovara takvo rešenje, taj je politički idiot”. Ocijenio je ovo Nikolaidis i dodao da ne treba isključiti mogućnost ozbiljnijeg angažovanja Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu.

On je rekao da genocid u Srebrenici nije bio nikakav incident.

“Onako kako je počelo, na primjer u Prijedoru 1992. godine, tako se i završilo. To je bio kontinuitet u zločinu”, kazao je Nikolaidis.

Nikolaidis je je ocijenio da na prostoru nekadašnje Jugoslavije “prošlost nikako da prođe”.

“Vampir odbija da bude upokojen, kao kod Pekića”. Jedino rješenje po njemu je da zemlje sa Zapadnog Balkana uđu u EU. “Sve zajedno, ovakve kakve su”.

Ko je iznenađen izjavom Leposavića?

On je upitao kako neko može da bude iznenađen činjenicom da ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Vladimir Leposavić negira genocid u Srebrenici.

“Kako neko može biti iznenađen njegovim izjavam? S obzirom na background gospodina Leposavića. Ta vlada je formirana u manastiru, a formirao ju je pokojni mitropolit Amfilohije. Dakle, Leposavića je za ministra pravde izabrao lično Amfilohije, koji je bio zaštitnik ratnih zločinaca. Logično je bilo da će Leposavić nastaviti tamo gdje je njegov mentor stao”, kazao je Andrej Nikolaidis.

Ocijenio je da je distanciranje Vlade Crne Gore od Leposavića bilo iznuđeno. Desilo se pod “pritiskom zapadnih ambasada”.

“Leposavić je, međutim, tako postao važna figura ekstremne desnice”, rekao je Nikolaidis.

On je istakao da su pojmovi poput “tranzicione pravde” ili “suočavanja sa prošlošću” ispražnjeni od smisla. Funkcionišu još jedino prilikom pisanja projekata.

“Od 2015. do 2020. godine nevladinim organizacijama u Crnoj Gori isplaćeno je više od 30 milijuna eura za projekte koji se tiču suočavanja s prošlošću. Rezultat toga je Leposavić kao ministar i homofob na čelu skupštinskog odbora za ljudska prava. Dio nevladinih organizacija su postale vladine nevladine organizacije. One danas pokušavaju opravdati politiku vlade koja se ni na koji način ne može opravdati”, naveo je Nikolaidis.

Uloga Vučića

Prema njegovim riječima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sada pokušava da “reorganizuje” aktuelnu Vladu Crne Gore. Umesto da se bavi “brojnim problemima sa kojima se suočava Srbija”. | NAP

0 0 glas
Ocjena članka
Nastavi čitati

Preporuka

JANŠIN PLAN: Formirati tri nacionalne republike u BiH, ili mirni razlaz

Zagrebački Jutarnji list piše da su političke scene BiH i Slovenije uzdrmali navodni potezi slovenskog državnog vrha koji navodno imaju viziju o “dovršetku raspada Jugoslavije” i promjenama granica na Balkanu.

Herceg-Bosna

Online:

/ Datum objave:

Jutarnji list piše da u Sarajevu, pozivajući se na neimenovane izvore iz Bruxellesa, tvrde da je slovenski premijer Janez Janša predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu predao dokument o prioritetima slovenskog predsjedanja EU, a u kojem su navedene i smjernice o “konačnom raspadu Jugoslavije”. Time je navodno htio obavijestiti čelnika Europskog vijeća o jednom od prioriteta predsjedanja Europskom unijom koje Slovenija preuzima 1. srpnja ove godine.

Zabrerbački list piše da iz Bruxellesa zasad dopiru proturječne informacije o postojanju spornog dokumenta. Dopisnik Dela iz Bruxellesa Peter Žerjavič na Twitteru je objavio kako mu je ured Charlesa Michela potvrdio da je primio Janšin ‘non-paper’ da bi niti pola sata kasnije okrenuli ploču i priopćili: Ne možemo potvrditi da smo dobili ‘non-paper’.

– Danas je očito opet dan briselske zbrke, napisao je Žerjavič na Twitteru.

Iz Europske komisije nisu mogli komentirati sadržaj spornog dokumenta jer tvrde da nisu s njime upoznati.

Sve je započelo pričom sarajevskih portala da se Janša zalaže za promjenu granica Srbije i Kosova prema planu Vučić-Thaçi, koji je lani bio u igri još dok je predsjednik SAD-a bio Donald Trump, ali mu se snažno protivila Njemačka, ali i kako odlazi korak dalje pa se predviđa mogućnost odcjepljenja Republike Srpske, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom u Albaniji, te priključenje zapadne Hercegovine Hrvatskoj.

Rezervna varijanta navodnog Janšinog plana je i da se formiraju tri nacionalne republike u Bosni i Hercegovini. Srpska i hrvatska imale bi tijesne veze s matičnim državama, dok bi bošnjačka dobila koridor prema međunarodnim morskim vodama koji bi jmčio NATO.

Juatarnji list puše da sarajevski mediji Janšu predstavljaju kao najglasnijeg zagovornika “završetka raspada Jugoslavije” tvrdeći kako već duže vrijeme gura koncept ‘velike Srbije’ i ‘velike Albanije’.

“Potpora Hrvatske, Mađarske, Poljske…”

Jutarnji list također piše kako sarjevski portali dodaju da slovenski premijer nije usamljen u svojim naporima da redefinira granice na Balkanu, već da u tome navodno ima podršku Mađarske, Hrvatske i Poljske, a da bi zeleno svjetlo planu dale i Austrija i Francuska.

Pisanje sarajevskih portala ne bi imalo nekog odjeka da ga na višu razinu nije digao član Predsjedništva BiH Željko Komšić, iz čijeg su ureda na razgovor pozvali slovensku veleposlanicu u BiH Zoricu Bukinac. Učinili su to, između ostalog, i zbog navodnog istupa slovenskog predsjednika Boruta Pahora tijekom nedavne posjete BiH, a koji je, prema tvrdnjama Komšića, tog 5. ožujka u Sarajevu članove tročlanog Predsjedništva pitao o raspadu te države.

– U posljednje vrijeme sve su češći glasovi u Europi o tome da treba dovršiti raspad Jugoslavije. Možete li se vi u BiH mirno razići?, pitanje je što ga je Pahor navodno postavio Miloradu Dodiku, Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću, koji je naknadno i potvrdio da se to doista dogodilo.

Prema navodima medija koji prenose sadržaj razgovora iza zatvorenih vrata, slovenski predsjednik pojasnio je kako ovo pitanje postavlja prije svega kao prijatelj BiH, no nema informacija o tome na koje je “glasove iz Europe” mislio.

Jutarnji list piše da su Džaferović i Komšić slovenskom predsjedniku odgovorili kako od mirnog razlaza, odnosno raspada BiH, nema ništa, dok je Dodik potvrdio kako vjeruje u tu mogućnost.

Upravo je on, na sjednici parlamenta Republike Srpske 10. ožujka, kazao kako sada i europski političari otvoreno govore o mogućnosti mirnog razlaza u BiH te je najavio kako će osobno “za godinu ili dvije” zatražiti raspisivanje referenduma o statusu RS.

Opstanak BiH

List podsjeća da je Dodik u intervjuu za agenciju Srna, objavljenom 3. ožujka, decidirano kazao kako ne vjeruje u mogućnost opstanka BiH te da se stoga treba zalagati za miran razlaz i uspostavu RS kao neovisne države.

– Perspektiva je da se osiguraju neutralni, mirni uvjeti za razlaz u BiH. To nije nikakva nasilna secesija, nego proces koji će omogućiti pravo naroda na samoopredjeljenje, kazao je tada Dodik.

Za sada je samo Komšić potvrdio kako je šef slovenske države na sastanku u Sarajevu postavio pitanje mogućeg mirnog razlaza.

– Jest, istina je, kazao je Komšić, a prenosi u ponedjeljak agencija Fena.

Dodao je kako je i to bio jedan od razloga zbog kojeg je on na adresu dužnosnika Europske unije početkom travnja poslao svoj non-paper u kojemu je, uz ostalo, optužio Hrvatsku i Srbiju da se miješaju u unutarnja pitanja BiH, a SAD i Uniju pozvao da jače koordiniraju svoju politiku prema BiH.

Povratak Gruevskog

Jutarnji list navodi kako je Janša već odgovorio na pisanje medija, napisavši na društvenim mrežama da je Michela zadnji put vidio prošle godine. Janša naglašava da Slovenija traži rješenja za razvoj regije i europsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana, “ali da ovakvi napisi pokušavaju spriječiti taj cilj”.

Slovenski 24ur je u međuvremenu izvijestio da je dobio potvrdu da sporni tajni dokument doista postoji, ali se pretpostavlja da je poslan mimo uobičajenih diplomatskih kanala.

– Nisu ga vidjeli ni najviši slovenski predstavnici u Bruxellesu, pišu 24ur.

Neki njihovi izvori čak tvrde da bi se dokumentom regulirao i povratak bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Nikole Gruevskog iz egzila u Mađarskoj.

Zbog izvještaja o dokumentu koji je Janša poslao Europskom vijeću, slovenska veleposlanica u Sarajevu Zorica Bukinac pozvana je na razgovor u Predsjedništvo BiH. Zamoljena je da pojasni navodni sadržaj dokumenta koji predviđa prekrajanje granica na Balkanu. Prema medijskim napisima, poziv je stigao iz kabineta Željka Komšića. Na sastanku je veleposlanica uvjeravala Komšića da se slovenska politika prema BiH nije promijenila te da Slovenija podržava europski put BiH u ispunjavanju uvjeta za ulazak u EU.

Iz ureda Boruta Pahora priopćeno je kako predsjednik nije upoznat sa sadržajem navodnog non-papera koji je Janša predao Michelu.

– S obzirom na to da ne zna sadržaj, ne može ga komentirati. Inače, predsjednik Pahor zagovornik je BiH, njezina teritorijalnog integriteta, europske perspektive i mirnog razvoja, što uvijek dosljedno naglašava, poručeno je iz Pahorova ureda. Dodaju i kako Pahor ne podržava raspad BiH, ali podržava njezino što brže pristupanje Europskoj uniji.

– Već nekoliko godina predsjednik Pahor brani tezu da je proširenje EU na zapadni Balkan geopolitičko pitanje, da se s tim ne smije odgađati i da je to najbolji odgovor na opasnost od pokušaja provođenja novih granica u skladu s etničkim načelima, rekli su.

I Merkel i Putin razgovarali o BiH

Slovensko ministarstvo vanjskih poslova je za agenciju STA poručilo kako je imalo uvid samo u jedan ‘non-paper’ o Zapadnom Balkanu, i to onaj hrvatski s kraja prošle godine, a koji se ni u jednom pogledu ne tiče bilo kakvog mijenjanja granica.

Slovenski europarlamentarci Klemen Grošelj i Irena Joveva izjavili su kako bi Slovenija prvenstveno trebala “podržati daljnji proces integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU i igrati ulogu iskrenog posrednika” i to u skladu s europskim vrijednostima, načelima, ugovorima i sporazumima, a bez želje za promjenom granica među državama u toj regiji.

– Janez Janša nas svojim destruktivnim politikama vodi u krivom smjeru i na vanjskopolitičkom planu. Svima bi trebalo biti jasno da bi promjena granica između država u regiji ili promjena teritorijalne organizacije u BiH mogla dovesti do prolijevanja krvi, rekli su europarlamentarci.

Jutarnji list podsjeća da su prije nekoliko dana njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru spoemenuli i Bosni i Hercegovini kao jednu od najvažnijih vanjskopolitičkih tema. Više informacija o sadržaju razgovora, izuzev potvrde da je do njega došlo, nije poznato.

0 0 glas
Ocjena članka
Nastavi čitati
Postavite ovdje svoj banner

ANKETA

Kojem cjepivu najviše vjerujete?

Najnoviji komentari

Najčitanije objave

Popularno

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x