Kontaktirajte nas na:

Tržište nafte u realnom vremenu

Cijena nafte jedna je od najbitnijih tržišnih cijena koje je potrebno aktivno pratiti ako želimo biti upućeni u gospodarsko stanje svijeta.

Što utječe na cijenu nafte?

Nafta, poznata pod nadimkom ‘crno zlato‘, spada među sirovine kojima se najčešće trguje i koje se najviše koriste u svijetu. Crno zlato iznimno je važno kada je u pitanju svjetski transport i industrija jer se koristi i kao gorivo i kao proizvodni input, zbog čega ima nesagledivo veliku ulogu u globalnom gospodarstvu.
Kao i kod drugih sirovina, materijala i roba, cijena nafte uvelike ovisi o trendovima u ponudi i potražnji. Povećanje ponude smanjit će cijenu i obrnuto (ako je potražnja fiksna), dok će rast potražnje u pravilu poskupjeti cijenu i obrnuto (ako je ponuda fiksna).