Dekontaminacija uma
Portal o hrvatskom pitanju u BiH

O nama

Što je herceg-bosna.com i koga ovaj portal predstavlja? Čiji je portal i čiju politiku zastupa? Čemu služi i zašto baš ovaj naziv portala?

Puno pitanja, a odgovore na neka od njih ili bar neka pokušat ćemo ponuditi u nastavku ovog teksta. Na ona pitanja na koja ne nađete ovdje odgovor sigurni smo naći ćete ih na stranicama našeg portala.

Prvo što treba razjasniti je to da herceg-bosna.com nema posebnu poveznicu sa ratnom hrvatskom republikom Herceg-Bosnom. Nema izravnih poveznica sa hrvatskom zajednicom Herceg-Bosnom. Naš portal nije eksponent tzv. trećeg entiteta ili bilo kakve teritorijalne zajednice koja bi se mogla zvati istim ili sličnim imenom.

Herceg-Bosna je prije svega političko pitanje, posebice važno za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a naš je portal jedan u moru sličnih koji želi ponuditi svoje odgovore po tom političkom pitanju. Portal želi razvijati kulturu dijaloga na jednu ovakvu, za Hrvate, krucijalnu temu u BiH.

Nije nam cilj eksplicitno boriti se protiv Herceg-Bosne niti ju imamo namjeru promovirati. Želimo našoj javnosti ponuditi neovisan i necenzuriran dijalog na temu hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Naši autori, a to možete bit i vi, iznose svoje stavove, komentiraju događanja i argumentima pokušavaju analizirati hrvatsku politiku u BiH, ali i politike drugih naroda s kojima Hrvati dijele prostor u ovoj državi. Naravno, neizbježno je govoriti o politici u BiH , a da se pri tomu ne dotakne i politike država u okruženju.

Portal herceg-bosna.com je više kao naziv teme o kojoj se govori. Nema značenje nekakve organizacije, teritorijalne jedinice, kao ni političkog ili pravnog subjekta.

Mi ne zastupa nikoga, osim što želimo biti glas naroda koji će moći preko našeg portala artikulirati svoje mišljenje o najkrucijalnijoj temi koja se Hrvatima nameće kao sudbonosna.

Iza nas ne stoji nikakva politika, niti mi stojimo iza bilo kakve politike. Naravno, svaki naš tekst će biti više ili manje prihvatljiv jednoj ili drugoj političkoj opciji. Neki tekstovi će biti prihvatljivi svima, neki malo komu ili možda nikomu.

Naše društvo je demokracija koja sazrijeva i naš portal želi svojim objavama doprinijeti razvoju te demokracije. Držimo da svatko ima pravo javno iznijeti svoj politički stav. Da svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje i da ni jedna politika nije Bogom dana i da nijedna politika nije abolirana od kritičke misli. Na argumente se odgovara protuargumentima i to je jedini način komunikacije koja ima odlike uljuđenosti i civiliziranosti, a naposljetku i demokratičnosti. Pokušavamo se držati tih principa.

Uređivačka politika ima samo jedan temeljni princip, a to je sloboda mišljenja bez obzira kakvo to mišljenje bilo i kakvu politiku zastupalo. Svatko ima pravo da ima svoj politički stav i svi stavovi su podložni kritici. Samo totalitarni režimi priječe slobodnu javne riječi i naš portal će djelovati na afirmaciji demokracije, slobode govora i bit će usmjeren protiv svakog oblika totalitarizma i sprječavanja i narušavanja svih temeljnih ljudskih sloboda.

Naš portal neće zastupati nikakve ideološke dogme ili uvjerenja. Ali to ne znači da se na portalu neće moći čuti mišljenje svih političkih aktera i opcija, ma koliko one ekstremne bile. Zaprječivati pravo svakomu da izrazi svoj stav nije borba protiv možebitnih negativnosti nego bi bio još jedan oblik diskriminacije i zatiranja prava na slobodu javne riječi. Svatko će moći objaviti svoj tekst, a na čitateljima će biti da taj tekst hvale ili kude. Naravno, nećemo dozvoliti neprimjeren sadržaj, jer kultura je nešto u čemu nema kompromisa i nema nikakve veze sa slobodom javne riječi.

Portal herceg-bosna.com će pokušati odgovoriti na sva pitanja, prvenstveno na ona politička pitanju koja su u javnom diskursu nametnuta, napose Hrvatima u BiH. Za potpuni uspjeh ove ideje potrebna je uključenost šireg kruga slobodnomislećih ljudi. Sva su mišljenja važna, da bi dobili odgovore na brojna pitanja. Hoće li odgovori koje iznjedri naš portal imati kakvog utjecaja na širu politiku ili politike u BiH i okružju potpuno je irelevantno, ali će informacija o raznim mišljenjima kružiti javnim prostorom i  bit će dostupna svakomu tko bude htio imati informaciju više.

Osim što je javnosti omogućeno da nam šalju tekstove koje ćemo objavljivati, svim posjetiteljima je omogućeno komentiranje objavljenih tekstova.

Komentari neće biti cenzurirani, ali će se sprječavati svaki ekstremni oblik ponašanja koji nije u skladu sa uljuđenim dijalogom i kulturom uljuđenog ponašanja.

Priključite nam se. Šaljite nam svoje tekstove. Iznesite svoje političke stavove i budite dio glasa javnosti koji će svoje stavove artikulirati preko ovog našeg medija.

Svoje prijedloge, sugestije i tekstove šaljite na našu e-mail adresu desk@herceg-bosna.com

Vaš portal HERCEG-BOSNA.com