Dekontaminacija uma
Portal o hrvatskom pitanju u BiH

Je li Amir Gross Kabiri ruski čovjek u BiH koji sprovodi najveću povijesnu financijsku prevaru?

Intervju: Čiji je Aluminij

Portal Otpor.media već više od godinu dana otkriva, dokazuje i piše o najvećoj financijskoj aferi i korupciji u povijesti Regije, a koja se događa u „našem“ mostarskom Aluminiju, a pod patronatom i dirigentskom palicom stranca, za koga danas samo i još uvijek znamo da je izraelski državljanin koji se zove Amir Gross Kabiri. Drugo ništa ne znamo – ustvari znamo samo ono što nam ON prezentira o sebi.

Obzirom, da je njegova poslovna operacija u Aluminiju obavijena elementima prevare, financijskog kriminala, poslovanja po nezakonitom ugovoru o najmu, a o svemu smo pisali i imamo dokaze, najveća tajna koja nam je ostala, ne samo nama već cijeloj Bosni i Hercegovini jeste pitanje „Tko je Amir Gross Kabiri“??? Sve ono što znate o njemu , jeste ono što on sam piše o sebi i objavljuje, s ciljem da mu se divite i da dobije naklonost građana i Države.

Manipulacijom istine, obmanom i spinovanjem, svi ste uvjereni u istinu i sliku njega onako kako on to želi.

Mi otkrivamo istinu, samo nas žalosti, što i zašto organi istrage i pravosuđe ovoliko čekaju te dovode u pitanje „Vjeru običnog čovjeka u pravdu“.

Ovom prilikom portal OTPOR.Media donosi Vam intervju sa osobom koja želi ostati anonimna, a bliska je mostarskom Aluminiju i Najmoprimcu, te smo pokušali dobiti odgovore na pitanja o istini o Amir Gross Kabiriju, te pitanje – tko je Amir Gross Kabiri?
Tko je Amir Gross Kabiri, koji se je expresno pojavio odmah nakon gašenja Aluminija d.d. kao navodni investitor koji želi spasiti tu kompaniju? Je li sve bila planirana i izrežirana operacija?
Amir Gross Kabiri – znamo da je izraelski državljanin -je već skoro tri godine prisutan u Mostaru, praktički posjeduje i upravlja cjelokupnom imovnom Aluminija, kroz Nezakonit i ništavan Ugovor o najmu, a sa velikim procentom imovine Aluminija upravlja bez Ugovora o najmu, ili mu je ta imovina dana na raspolaganje.

Predstavio se da je i vlasnik je M.T. Abraham grupacije – te u pregovaračkoj i završnoj fazi pregovora sa Vladom F BiH oko preuzimanja Aluminija nije dokazao postojanje M.T. Abraham Grupacije, nije dokazao postojanje kapitala/novca, nije dokazao bonitet, bankarsko jamstvo, bankarsko pismo namjere o posjedovanju ili dostupnosti visine kapitala potrebne da bi ista bila dostatna za investicijski ciklus i preuzimanje Aluminija. Nije dokazao postojanje kineza koji su predstavljani kao Konzorcij sa MT Abraham Grupom, te sama veličina te dvije državne kineske firme u glavama svih nas pa i političara stvarala je vrlo jaku i moćnu sliku i o samom gosp Kabiriju i njegovoj MT Abraham grupi – a za koju još uvijek ne znamo kakav joj je tada a i danas bonitet – te da li uopće ima ikakvog likvidnog kapitala koji se može izdvojiti za neki investicijski ciklus u nekoj trećoj državi kao što je BiH. .

Odgovor je da do dan danas ništa o Amir Gross Kabiriju ne znamo niti o MT Abraham grupaciji, osim izvora sa weba, a većinu informacija na webu, on sam plasira sam o sebi. Najbliže istini je – kada se postavi pitanje – Tko je Amir Gross Kabiri jeste sve ono što ste Vi kao portal objavljivali o njemu u posljednjih godinu dana.

Na temelju viđenog u posljednje skoro tri godine Amir Gross Kabiri je izvršitelj planirane i izrežirane operacije!!!. Na sceni je najveća povijesna gospodarska i financijska prevara ne u BiH.

Dokaz: https://www.24sata.hr/news/tajne-vladara-hercegovine-s-kolekcijom-od-200-mil-ako-imam-ja-imat-ce-i-moji-radnici-852207

U navedenom članku A. G. Kabiri sam izjavljuje i priznaje: Citat: „„Funkcionalan Aluminij prevažan je za sve političke opcije, u Federaciji da bi mi stvarali probleme u poslovanju. Nikada ne bih ništa tražio od političara ako nisam sasvim siguran da ću izvršiti svoje obveze. Ovaj posao u Aluminiju zahtjeva savezništvo sa političarima. Ovo je velika poslovna operacija“ — kraj citata.
Je li Amir Gross Kabiri spašava ili uništava Aluminij tj ono što je ostalo od njega?
prve dvije godine najma Aluminij u hladnom režimu rada ostvario gubitak 33,5 mil KM. U 2022. g gubitak Aluminija neće biti manji od 15 mil KM, a što je ukupno cca 48 mil KM. Kroz 30.g najma Aluminij će ostvariti minimalno 450 mil KM gubitka (u vremenu trajanja najma), te minimalno 500 mil KM zateznih kamata na obveze vjerovnicima koje su zamrznute te nije definiran njihov način otplate. Ukupno za vrijeme najma Aluminij tone cca 1 (jednu) milijardu KM u gubitke, dok Amir Gross Kabiri sa svojim poduzećem Aluminij industries može ostvariti do jednu milijardu KM ili više dobiti kroz period od 30 g.

Zaključak je – Amir Gross Kabiri te svi oni koji su mu omogućili ovu „poslovnu operaciju“ uništava i čerupa Aluminij, građane i Federaciju.

Dokaz: račun dobiti i gubitka Aluminija sa prikazanim gubitkom 2020 i 2021. g


Da li itko zna u BiH tko je Amir Gross Kabiri?
Ono što je trebalo da se o njemu zna prije preuzimanja Aluminija jeste bonitet njegove firme u inozemstvu, postojanje kapitala, procjena rizika investitora njegove i namjere, međutim to ništa nije dokazano. O njemu BiH javnost zna samo ono što on sam o sebi prezentira u medijima koje financira: plaćene objave, članci, intervjui, spinovanja javnosti, lažno predstavljanje isl. Oni koji bi najviše o njemu trebali znati su oni koji su se prezentirali da su doveli Kabirija u Mostar, npr informatičar: Marko Laco i koji se javno exponirao da ga je on doveo.
Sve je i medijski objavljeno:
https://www.vecernji.ba/vijesti/marko-laco-bio-je-most-izmedu-izraeskih-investitora-i-posrnulog-hercegovackog-ginanta-1461806

O gosp Kabiriju bi trebali znati ponajviše sam vrh HDZ BIH , o njemu bi trebali znati u Vladi F BiH prije svega Premijer Fadil Novalić i Resorni Ministar Nermin Džindić koji su mu odobrili ulazak u Aluminij i zaposjedanje cjelokupne imovine, unatoč činjenici da je Vlada navodno pregovarala sa Izraelsko kineskim konzorcijem, mada na kraju isti ne postoje te je Aluminij dat u najam novoosnovanoj start up firmi registriranoj u Mostaru sa kapitalom samo od 5000 KM

Zaključak: O Amiru Gross Kabiriju se zna ono što on želi da se zna o njemu. U BiH javnosti Kabiri kreira i prezentira sliku o sebi vrlo jako i intenzivno te o njemu znamo iskrivljenu sliku, tj. ono što on želi da se zna o njemu – međutim, istina je drugačija .
Da li je prilikom ulaska u Aluminij, procijenjen njegov poslovni bonitet?
Ne, I MT Abraham Group na koju se pozivao da je predstavlja u pregovorima skupa sa dvije kineske firme koje navodno čine konzorcij, su bili paravan (čitaj prevara), jer nitko od tih subjekata danas nije u Aluminiju. Istina je da je novoosnovana firma Aluminij industries doo sa osnivačkim kapitalom iznajmila imovinu Aluminija. Postojanje njegovih firmi tj Grupe MT Abraham nitko tj Vlada nije provjerila. Kabiri nikakav bonitet nije dokazao ni prikazao, kao ni kapital koji nije donio niti unio u firmu. Ulaganja se rade samo iz zarađene dobiti, a g „Kabiri“ kao posrednik ili „middle man „ nije trebao biti u ovom poslu, sve ovo mogao je raditi sam Aluminij sa svojim 25 godišnjim partnerom Glencorom, a koga je Kabiri iskoristio da njemu bude partner, sa poslom u Ljevaonici, a ne Aluminij.
Tko je izraelsko kineski konzorcij koji se predstavljao kao investitor za Aluminij u pregovorima sa Vladom i politikom? Da li je A.G. Kabiri dostavio ugovor ili ikakav dokaz o postojanju tog konzorcija?
Ne postoji izraelsko kineski konzorcij, jer nikada niti od koga nije dokazan, osim što su se u pregovorima sa Vladom F BiH tako predstavljali. Mogli su se predstavljati i kao Microsoft ili Tesla company, činjenica je da je Aluminijevu imovinu iznajmila start up firma registrirana u Mostaru, a koja se zove Aluminij industries doo…. Pozivamo svakoga da u ovom mediju (portalu) ako može dokazati bonitete tzv MT Abraham Grupe ili postojanje konzorcija sa Kinezima da to dostavi ovom Portalu.

Dokaz prevare:

Pismo namjere Amir Gross Kabirija Vladi F BiH od 23.02.2020 g u kome navodi da MT Abraham Group i dvije kineske firme NFC i CMEC) su spremne i voljne odmah sprovesti strateški plan najma Aluminija u skladu sa predloženim dogovorima. Međutim – sasvim treći pravni subjekt je iznajmio imovinu Aluminija…. Također sam najam imovine Aluminija kao suština preuzimanja Aluminija od strane investitora bio je osuđen od strane Vlade F BiH u Februaru 2020 g gdje je Vlada odbila taj plan , te rekla da se najamninama ne može restrukturirati Aluminij, a za vraćanje dugova trebalo bi 1000 godina. Međutim kada se malo prespavalo, vidjelo se da se sve može – papir trpi sve.
Tko su kinezi koji su navodno tj lažno predstavljali taj konzorcij?
Prema pisanju Reutersa, kineski Foreign Engineering & Construction (NFC) Industrije obojenih metala blisko je surađivao s iranskim raketnim programom na stvaranju aluminijskog praha, ključnog sastojka pogonskog goriva koji se koristi za lansiranje projektila. U izjavi za Reuters, predstavnici NFC-a naglasili su da je poslovanje tvrtke u Iranu vezano isključivo za civilnu uporabu. NFC je u Iranu prisutan od 2005. godine, gdje su sudjelovali u projektu tehničke preinake tvornice aluminijeva oksida u gradu Jajarmu.

S obzirom na višedesetljetni kontinuitet političkih sukoba i napetosti između Izraela i Islamske Republike Iran te činjenicu da je strateški partner izraelske tvrtke, prema medijskim napisima, surađivao s Iranom na razvoju aluminijskog praha, Novinarskim istraživanjima, novinari istraživači su upitali izraelskog veleposlanika za BiH (smješten u Tirani- sada više nije u mandatu) Noaha Gala Gendleru za komentar.

Izraelski veleposlanik demantirao je postojanje ugovora između MT Abraham Group i NFC-a, ističući da je “to povijesna informacija koja već neko vrijeme nije relevantna”. Nedugo nakon te komunikacije sa službenih stranica Aluminij Industrije doo, NFC je uklonjen iz rubrike Strateški partneri. – Zaključak – Kabiri se odrekao kineske kompanije NFC kao da je ne poznaje

Drugi strateški partner MT Abraham Grupe, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) već duže vrijeme je prisutan u Srbiji i Bosni i Hercegovini kroz projekte izgradnje i obnove energetskih objekata. Ova kineska državna tvrtka pod sankcijama je Svjetske banke od 2018. godine zbog prijevare u procesu projekta energetske učinkovitosti u provinciji “Shandong China”, točnije lažnog prikazivanja završetka radova i plaćanja avansa.

Zaključak: Kabiri došao u F BiH sa dvije kineske tvrtke koje je predstavio kao partnere sa kojima će skupa preuzeti i obnoviti Aluminij, a od kojih je jedna kineska tvrtka prevarant i pod sankcijama Svjetske banke, a druga tvrtka NFC razvijao programe goriva za lansiranje projektila u islamskoj republici Iran koja je pod svim mogućim sankcijama.

Kabiri ih se nakon ovog otkrića odrekao brisanjem sa liste partnera na svojim web stranicama….. (šta dalje reći)
Gdje su sada ti Kinezi , a koji su predstavljani da sa dvije Kineske firme čine konzorcij sa MT Abraham Group Izrael?
Kinezi nestali, nema ih nitko ne zna za njih sada – a dovoljno govori činjenica da ih se i Kabiri odrekao.
Kako to da je pregovarano sa investitorima koji su se predstavili kao MT Abraham Group i dvije kineske firme, a u konačnici te firme koje su pregovarale o preuzimanju Aluminija danas ne postoje u ugovornom odnosu sa Vladom F BiH?
Navedeno je prevara, obmana, paravan. I MT Abraham Group i dvije kineske firme su bile paravan prema Vladi F BiH, radi dokazivanja nekakve snage i veličine firmi koje će preuzeti Aluminij , kasnije se to okrenulo na najam, međutim niti jedan od ta tri subjekta nisu u ugovornom odnosu sa Aluminijem d.d… Počinjeno je kazneno djelo Uprave, N.O. Aluminija, predstavnika Vlade F BiH po više osnova.
Zašto je Vlada F BiH iznajmila praktički imovinu najvrjednijeg poduzeća u F BiH u kojem ima vlasništvo i potpunu kontrolu upravljanja, iznajmila start up firmi sa osnivačkim kapitalom od 5000 KM
Osnovano sumnjamo na politički dogovor koji je rezultirao milenijskim financijskim kriminalom, nezakonitim poslovanjem, nesavjesnim postupanjem te zlouporabom položaja aktera iz samog Aluminija d.d. i Vlade F BiH, te nalogodavaca visoke politike.. Sam Kabiri potvrđuje u izjavi novinama 24 sata PLUS iz kolovoza 2022. g da je ovo poslovna operacija koju radi sa političarima.
Da li je najam Aluminija start up firmi dokaz da su firme MT Abraham Group Israel i dvije kineske firme (konzorcij) – čista prevara?
Da , na sceni je čista prevara koja ima elemente međunarodnog karaktera, jer je glavni akter te prevare izraelski državljanin.

Dokaz: činjenica da se Amir Kabiri predstavljao kao predstavnik MT Abraham Group Izrael, te dostavio Vladi i pisane ponude i dokumente da su mu NFC i CMC dvije kineske tvrtke partneri. Pogoni Aluminija su u toj prevari iznajmljeni sasvim nekoj trećoj firmi a ne onima koji su pregovarali kao investitori za Aluminij. MT Abraham Group ako je ikada postojao, nestao je, CMC i NFC nestali. Zaključak je da je sve od početka prevara, obmana, međunarodni kriminal. MT Abraham Group Izrael nije dokazano da postoji. To što je Kabiri u Mostaru kasnije otvarao poduzeća sa tim nazivom nije isto- Znači Pored Aluminij industries doo postoji i MT Abraham doo Mostar. Zatim novinarskim istraživanjima otkriveno je da postoji i MT Abraham Group Panama koja je sada 100% vlasnik Aluminij industriesa što je još jedna prevara – promjene vlasništva Najmoprimca bez suglasnosti Vlade tj Skupštine društva. Tako da sada imamo da je Aluminij iznajmljen jednoj firmi sa jednim vlasnikom sa kojim je upoznata Vlada F BiH – pa je kasnije vlasništvo prebačeno u ilegalnu zonu Panama, a Vlada ni Skupština to nisu odobrili.
Ključno pitanje, je zašto je on došao u F BiH u Mostar, u Aluminij, tko ga je i zašto doveo?
Na to pitanje je već dat odgovor- tj . tko ga je doveo. Ok, došao je tu je sada. Na nezakonitom ugovoru o najmu Aluminija digao je velike novce za dvije godine. Toliko nezakonitosti je počinio, da i sam zna da to neće izdobriti, niti će trajati dovijeka. Ali ključno pitanje je zašto je Amir Gross Kabiri još tu, zašto ne ide. Ima novce – ima Panamu – ima Xy firmi koje je naotvarao tko zna gdje – samo nekoliko ih ima u Mostaru, ali najveća enigma je zašto ne bježi?

Moja razmišljanja idu u smjeru, njegovih umjetnina, umjetničkih djela, koje je donio – pazite gdje – donio ih je u najnesigurniju i najkorumpiraniju zelju u Europi – pa je on rekao da vrijede 200 mil USD – Moje pitanje je da li je itko vidio službeni dokument procjene tj vrijednosti tih umjetnina – ili je to samo izašlo tj izletjelo iz Amirovih usta da umjetnine toliko vrijede, a s ciljem da mu se svi još više divimo… WoW. E da bi Amir tako brzo pobjegao – mora ponijeti i umjetnine sa sobom, a pitanje je gdje ih može odnijeti……??? Ili, Ili su umjetnine sklonjene baš ovdje u Mostar, od nekoga ili nečega???

Ja samo znam da ako je Amir sklonio umjetnička djela zbog svojih dugova i sudskih procesa, a koji se mjere na desetke mil USD, te su umjetnine sada na sigurnom u Mostaru, ipak – jeste da je F BiH i BiH svakakva, mogli bismo reći nakaradna zemlja, ipak u ovakvim slučajevima pravda i pravo ugledaju svjetlo dana. Pa ako Kabiri ne namiri štetu Aluminiju za iznos gubitka Aluminija u vremenu najma, ipak smatram da je Kabiri učinio ispravnu stvar kada je donio umjetnička djela u Mostar. Ako ne bude imao novaca i umjetnine su vrijednost koja se lako može unovčiti…. Treba biti ozbiljan pa reći istinu. Moramo voljeti sebe, voljeti svoju firmu, svoj grad, svoju Državu. Ne dopustiti da bilo kakvi bjelosvjetski manipulatori dođu u naš grad i pred našim pragom i vratima nam nabijaju rogove na glavu…
Da li je po Vama Amir Gross Kabiri počinitelj najveće financijske afere na Balkanu u povijesti, ili vodi legalan i legitiman business?
Sam Ugovor o najmu imovine Aluminija je nezakonit. Bez obzira na to što ga je vlada donijela ne znači da je vlada postupila po zakonu, naprotiv Vlada je počinila kazneno djelo_- zlouporaba položaja, udruživanje sa svrhom počinjenja financijskog kriminala, nesavjesno poslovanje, prevara, štetan ugovor, financijski i gospodarski kriminal – sve podvedivo pod KZ F BiH

-Navedeni najam je suprotan Zakonu o financijskoj konsolidaciji pod koji je podveden Odlukom Vlade Aluminij . Financijska konsolidacija ne može biti i nije pravni okvir za donošenje ugovora o najmu – jer se kroz najam Aluminij ne konsolidira- dokazano je da je u vremenu najma 2020.g i 2021 g Aluminij d.d. ostvario 33 milijuna KM gubitaka, dok je najmoprimac samo u 2021. g ostvario 29,3 mil KM dobiti. Ovim trendom kroz 30 g najma Aluminij d.d. tone cca 450 mil do 500 mil KM u gubitke. (zar je potrebno dalje crtati).

Strategija NAJMA je šteta za Aluminij d.d.. Sukladno KZ F BiH, te Zakonu o obligacionim odnosima takav ugovor je ništavan, jer je štetan, a gosp Kabiri i njegov Aluminij industries doo sukladno Zakonu mora namiriti prouzrokovanu štetu Aluminiju d.d. Zaključno sa 2022 g gubitak Aluminija će biti u periodu najma kumulativno cca 48 mil KM. Stoga Amir Gross Kabiri mora da namiri akumulirani gubitak Aluminija. Tako da dolazimo do činjenice da gosp Kabiri nije ništa zaradio – vidjet ćemo u kom će smjeru ići primjena zakona u ovoj velikoj aferi ali konačni epilog je raskid Najma – procesuiranje odgovornih i vraćanje tj namirenje štete i gubitaka Aluminiju u periodu trajanja najma. (Tako zakon kaže)
Da li je išta zakonito od ulaska Kabirija u Aluminij do danas?
Ne treba se ponavljati, sam Ugovor o najmu je nezakonit – a zatim sve radnje i poslovanje Amir Gross Kabirija je nelegalno i nezakonito – s tim da je potrebno spomenuti da Kabiri nije ispoštovano uvijete tog nezakonitog ugovora, oštetio e Aluminij namještenim tenderom kupovine anoda gdje je nastala šteta za Aluminij od 4,6-5 mil KM. Nelegalno zaposjeo prostor Galerije Aluminija, pa tek kasnije nakon otvaranja Galerije napravljen je ugovor o najmu.. Zatim u vremenu najma događaju se vrlo čudne stvari u Aluminiju. Naime Aluminij d.d. ima samo nekolicinu radnika (to je stari Aluminij), sva imovina je imovina Aluminija, ali tom imovinom raspolaže Aluminij industries doo tj Najmoprimac tj gosp Kabiri. Pa eto valja i spomenuti da svake godine inventure pokažu da na kraju godine fali imovine Aluminija, nema je – nestala. A u pitanju su multimilijunske vrijednosti imovine koja fali – nestala je. Vi zaključite dalje!!!
Ključno pitanje je da li je Amir Gross Kabiri RUSKI čovjek?

Putin i Mikhail Piotrovsky ravnatelj Državnog muzeja Ermitaž u St Petersburgu

Mikhail B. Piotrovsky , ravnatelj Državnog muzeja Ermitaž u Sankt Peterburgu , imenovao je A. Gross Kabirija na čelo Zaklade muzeja Ermitaž u Izraelu ,  čiji je glavni cilj podupiranje ” Državnog muzeja Ermitaž u njegovoj umjetničkoj umjetnosti “., znanstvene, kulturne i diplomatske djelatnosti“.

Dana 04.04.2022. g kada u Ukraini bukti krvavi rat izazvan agresijom i napadom Rusije na Ukrainu – Amir Gross Kabiri u u časopisu „The Art Newspaper“ kojem je sam Kabiri vlasnik izjavljuje sljedeće- Citat:

Izraelska zaklada “osnovana je za poticanje kulturnih odnosa između Izraela i Rusije u dobrim i lošim vremenima, bez obzira na političke sukobe”, kaže njezin predsjednik Amir Kabiri, koji je također izdavač The Art Newspaper Israel. “Stoga je prekidanje veza s našim partnerima u vrijeme neslaganja i nesigurnosti kontraintuitivno našoj misiji, osobito kada Država Izrael ulaže ozbiljne napore u posredovanje u sukobu.”završen citat

Isolated by Russia boycotts, Hermitage director calls for ‘cultural bridges between the nations’

Ovom izjavom, osobito kad je započela agresija Rusije na Ukrainu, Kabiri nedvojbeno daje podršku Rusiji
Da li Amir Gross Kabiri podržava Rusiju i nakon zločinačke i ničim izazvane invazije i agresije Rusije na Ukrainu (samostalnu i neovisnu miroljubivu državu) – članicu UN-a.?
Ako je Amir Kabiri cijelu 2021 i veći dio 2022 g kao ključnu sirovinu za pretapanje u procesu proizvodnje proizvoda u Ljevaonici koristio isključivo ruski metal, tj ruske ingote;

Ako ga je prvi suradnik Vladimira Putina, tj Mikhail Piotrovsky postavio za direktora muzeja tj zaklade Ermitaž u Izraelu;

Ako je odmah isti dan nakon invazije Rusije na Ukrainu Amir Gross Kabiri otišao u Rusiju na cca 10-15 dana;

Ako je u periodu 11.3.2022-13.032022. g ruski brod „Darina“ ukrcao tenderom ukradene anode cca 4000 tona, te je taj brod isplovio prema Anconi, a na tim anodama Kabiri oštetio Aluminij cca 5 mil KM

Ako u svojim novinama tj časopisu nedvojbeno – Amir Gross Kabiri potvrđuje i izjavljuje da i u teškim vremenima želi stati uz svoje partnere tj Ermitaž St Petersburg i direktora Mikhaila Piotrovskog koji je blizak i preblizak sa Putinom:

Ako laže koza ne laže rog – sami zaključite da li je Amir Gross Kabiri ruski čovjek u Mostaru, u Federaciji F BiH u BiH.
Da li je Amir Gross Kabiri po svemu ovome što smo čuli – prevarant?
Da li Vam je prepoznatljiv ovaj logo NAŠEG Aluminija d.d., koji je bio ponos Aluminija d.d., Države i prepoznatljiv u cijelom svijetu?

Zašto taj logo koristi Amir Gross Kabiri kao svoj, te zašto na njemu piše da je Aluminij dio MT Abraham Grupe, osnovan 1975? Zašto je web adresa Aluminija d.d. (www.aluminij.ba ), sada web adresa bolesne mašte Amir Gross Kabirija?

Kada uđete na www.aluminij.ba, te uđete u „menu“ CEO dobrodošli, prva rečenica je:

„Od 1975. godine Aluminij je stup proizvodne baze i cjelokupnog gospodarstva Bosne i Hercegovine, istovremeno podržavajući tisuće visokokvalitetnih radnih mjesta i lokalnih poduzeća.“

A u potpisu je:
Amir Gross Kabiri

screenshot – https://www.aluminij.ba/ceo-welcome/

Svakome tko čita shvatit će da je gosp Kabiri i CEO i osnivač Aluminija, ne govorim o njegovom poduzeću Aluminij industries već o Aluminiju. Pa tako zaključujemo da je gosp Kabiri osnovao Aluminij čak 6 god prije nego što se i rodio sam gosp Kabiri, a rodio se 1981.g.

Autor: Marija Tavelić | otpor.media

 

0 0 Ocjena/e
Ocjena članka
Pretplati se
Obavijesti me o
guest

0 Komentara
Uredne povratne informacije
View all comments
0
Zanima nas vaše mišljenje, komentirajte.x