Dekontaminacija uma
Portal o hrvatskom pitanju u BiH

DEAL SA PFIZER CJEPIVIMA: Veleizdaja nezapamćena u povijesti

Prije par dana dailyexpose.co.uk objavio je skandaloznu informaciju vezanu za ugovore s farma mafijom, konkretno korporacijom Pfizer. O čemu je riječ?

Pfizer Engineered Agreements With Governments Stating They Had to Pay for Covid Vaccines Whether They Worked or Not – NO Recourse for Injuries

Zahvaljujem na prijevodu najvažnijeg  iz ovog skandaloznog ugovora kojeg su potpisale skoro sve vlasti u državama svijeta. Prema nekim podacima od oko cca 220 država njih cca 207 do 210 je isti potpisalo, a samo 6 do 10 nije, tj od ovih 10 njih par je isto učinilo uz neke uvjete. Zahvaljujemo na prijevodu  koji smo dobili. Žutim je označeno najvažnije. Ulomci 5.5 i 6.2, jer tamo su zaista najbitnije stvari. Te u prevedenom dijelu (1.54,  2.1, 25, 28.)

Predlažem svim našim vjernim čitateljima kao i svima ostalima dijelite ovaj tekst, ovo je SKANDAL svjetskih razmjera, no, mene zanima Hrvatska.  U ovom kratkom videu, u kojem  naš anemični predsjednik Vlade kaže kako je EK naručila od Pfizera ( naglasio je “samo od Pfizera”) za 2021. – 2023. 1, 8 milijardi doza . Zašto? Jer je predviđeno docjepljivanje.

Ako ih je EK naručila, morat će ih i platiti! U zadnje vrijeme  spominje se 19 € po dozi. (Albanija je kupila za 12 $ ili 10  Eura  oko pola milijuna. Na velike količine uvijek ide popust, dakle EU su dobro oderali. Preko 34 milijarde Eura u 2 godine.

A što su „zaradili“ profiteri u vlasti?

EU ima oko pola milijarde stanovnika, i pitanje je kome će oni ispucati tih 1,8 milijardi doza u 2 godine. A sigurno nisu naručili samo Pfizer.

Pogledajte ugovor s Albanijom koji je procurio u javnost, jasno je zašto su EU zastupnici dobili samo kratko vrijeme za uvid, bez mogućnosti zapisivanja i prenošenja informacija.

Prijevod ugovora s Albanijom

A kako je sve ovo,  još prije ovog saznanja, predvidio na Izvanrednoj tiskovnoj konferenciji u organizaciji prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića, održanoj 17. lipnja 2021. gospodin Andrija Klarić vrijedi opet pogledati.

Vrijeme je da ovo zaintrigira pravnike, odvjetnike, gdje ste?

“Kupac priznaje da dugoročni učinci i učinkovitost cjepiva trenutno nisu poznati i da mogu postojati štetni učinci cjepiva koji trenutno nisu poznati.”

Iako se Europska Komisija svojski potrudila da zastupnici u EP dobiju samo formalnu mogućnost kratkog uvida u ugovore o cjepivu protiv Covid-19, bez prava da išta zapišu ili o tome govore ( kao što je u intervjuu našem portalu rekao gospodin Sinčić) , u javnost je „procurio“ jedan takav tipski ugovor.

Uvjeti koje je Pfizer nametnuo, u ovom slučaju Ministarstvu zdravstva i socijalne zaštite republike Albanije, više su nego zastrašujući. Kupac mora platiti naručeno  cjepivo bez obzira da li je učinkovito ili ne, Pfizer ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice. Kod toga kupac mora potvrditi da je svjestan kako se radi o eksperimentalnom cjepivu .

Krenimo redom:

U Preambuli ugovora (točka 1.54) navedena je definicija cjepiva iz koje je vidljivo kako ugovor pokriva proizvodnju cjepiva za Covid-19 i sve buduće mutacije, virusa Sars-Cov 2, ali i „ sve uređaje, tehnologije ili proizvode za poboljšanje učinka cjepiva i sve komponente i sastavni materijal za proizvodnju  :

1.54 “Cjepivo” uključuje (a) sva cjepiva proizvedena, u cijelosti ili djelomično, ili isporučena, izravno ili neizravno, od strane ili u ime Pfizera ili BioNTecha ili bilo koje od njihovih podružnica u skladu s ovim Ugovorom, a koja su namijenjena prevenciji ljudske bolesti COVID -19 ili bilo koje druge ljudske bolesti, u svakom slučaju uzrokovane bilo kojim virusom SARS-CoV-2, i/ili bilo kojim ili svim srodnim sojevima, mutacijama, modifikacijama ili izvedenicama prethodno navedenog, (b) bilo kojim uređajem, tehnologijom ili proizvod koji se koristi u primjeni ili za poboljšanje uporabe ili učinka takvog cjepiva, ili (c) bilo koje komponente ili sastavnog materijala (a) ili (b).

Ugovor s Pfizerom onemogućuje Vladama koje su ga potpisale primjenu alternativnih lijekova, primjerice Ivermectina, čak i ako su učinkovitiji od Pfizerovih produkata,

U točki  2.1 stoji:

 2.1 (b) Kupac priznaje i prihvaća Pfizerove napore da razvije i proizvede e koji su razumne prirode i podložni značajnim nesigurnostima rizika, i (ii) činjenicu da  bilo koji drugi lijek ili cjepivo za sprječavanje, liječenje ili izlječenje infekcije COVID-19 uspješno razvijeno ili odobreno prije izdavanja Autorizacije za Proizvod, neće promijeniti trenutno stanje hitnih potreba za sprječavanje širenja infekcije COVID-19 koje predstavlja ozbiljnu prijetnju i štetne učinke na živote i zdravlje javnosti općenito.

Pfizer ne snosi nikakve posljedice za kašnjenje ugovorenih i plaćenih isporuka, može ih po vlastitom nahođenju preusmjeriti na druga tržišta i kupac se s time mora složiti, nema nikakvu mogućnost otkazati ili vratiti  pošiljku koje nije dobio u ugovorenom roku, odnosno u vrijeme kad ju je trebao. S druge strane, kupac mora plaćati robu prema datumu na fakturi ( bez obzira da li ju je dobio ili ne) i za kašnjenje plaćanja slijede mu lihvarske kamate,

2.1(d) U skladu s tim, Pfizer i njegove Podružnice neće biti odgovorni za bilo kakav propust Pfizera ili njegovih povezanih društava da razviju ili dobiju Autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom Ugovoru. Čak i ako je proizvod uspješno razvijen i dobije Autorizaciju, Pfizer neće biti odgovoran za bilo koji propust u isporuci doza u skladu s bilo kojim procijenjenim datumima isporuke koji su ovdje navedeni (osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru), niti će bilo koji takav propust dati Kupcuc ima pravo otkazati narudžbe za bilo koju količinu Proizvoda

.2.5(a) Ako je Autorizacija dobivena, ali nema dovoljno za  isporuku ukupnog broja Ugovorenih doza  u Rasporedu isporuke (uključujući i Prilagođeni raspored isporuke), uključujući i bilo koji nedostatak koji je posljedica zahtjeva Pfizer -a za preusmjeravanjem dostupne ponude Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će surađivati na pružanju obavijesti (i upravljati svakom komunikacijom povezanom s nedostatkom Proizvoda). Nakon primitka takve obavijesti, Kupac će pravovremeno izvršavati sve upute navedene u obavijesti (a ni u kojem slučaju dulje od 24 sata). U skladu s gore navedenim, uključujući sve zahtjeve Pfizera za preusmjeravanje Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će odlučiti o potrebnim prilagodbama broja Ugovorenih doza i Rasporeda isporuke Kupcu na temelju načela koja će Pfizer utvrditi prema tada postojeće okolnosti (“Raspodjela”) koje će biti navedene u takvoj obavijesti. Smatra se da Kupac pristaje na bilo koju reviziju.

3.3 (b)  Bilo koji iznos koji Strana mora platiti, a koji nije uplaćen na datum dospjele obaveze donose kamate, u mjeri u kojoj to dopušta zakon, po najvišoj (a) stopi koju Europska središnja banka primjenjuje  za svoje glavne operacije refinanciranja u eurima (referentna stopa) plus pet bodova (ili navedena centralizirana referentna stopa banke) u Obrascu narudžbe za cjepivo) i (b) 2%. Referentna stopa je stopa na snazi kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europske unije, prvog dana u mjesecu u kojem završava razdoblje plaćanja. Takve se kamate obračunavaju na temelju godine od tristo šezdeset (360) dana za stvarni broj dana kašnjenja u plaćanju. Osim svih drugih pravnih lijekova dostupnih prema ovom Ugovoru ili prema zakonu, ako Kupac ne plati bilo koji nesporni iznos u roku dospijeća prema ovom Ugovoru, Pfizer može (i) obustaviti isporuku Proizvoda ili (ii) raskinuti ovaj Ugovor

A Pfizer ni pod kojim uvjetima ne plaća penale za kašnjenje isporuke:

2.6. Ni.pod kojim okolnostima Pfizer neće biti odgovoran ni podložen penalima za kašnjenje bilo koje isporuke. 

Kupac se morao odreći svih svojih zakonskih prava u slučaju Pfizerovih propusta koji su doveli do kašnjenja isporuke i ni pod kojim uvjetima ne može odustati od narudžbe.

2.5(b)  Kupac se ovime odriče svih prava i pravnih lijekova koje prema zakonu može imati, na pravičnoj osnovi ili na drugi način, a koja proizlaze ili se odnose na: (i) bilo koji propust Pfizera da razvije ili dobije autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom ugovoru ; ili (ii) bilo koji propust Pfizera da isporuči Ugovorene doze u skladu s Rasporedom isporuke. U slučaju nedosljednosti između odredbi ovog Odjeljka 2.5 (Nestašica proizvoda) i odredaba drugih odjeljaka ovog Ugovora, odredbe ovog Odjeljka 2.5 (Nestašice proizvoda) kontrolirat će i zamijeniti odredbe drugih odjeljaka ovog Ugovora u opsegu takve nedosljednosti.

A ni pod kojim uvjetima ne može vratiti cjepivo koje nije dobio na vrijeme čak i ako se dokaže da nije učinkovito, odnosno da je štetno.

2.8  Ne dovodeći u pitanje Odjeljak 4.4 Kupac priznaje  da Pfizer neće, ni pod kojim okolnostima prihvatiti bilo kakav povrat Proizvoda ( ili bilo koje doze) . Posebno, nakon primitka Proizvoda u skladu ovim Odjeljkom  2.8,  nikakav povratak Proizvoda se ne može dogoditi, ni pod kakvim okolnostima ( uključujući buduće promjene zaliha, Proizvode s istekom roka trajanja, promjene u raspodjeli Proizvoda isporuci .

Cjepivo treba platiti unaprijed, cijena za Albaniju je 12 $ po dozi (10€), za EU je dvostruko skuplje, iako su naručene  višestruko veće količine. Prema izjavi Premijera Plenkovića, EK je za naredne dvije godine naručila of Pfizerea ( naglasio je “samo od Pfizera”) 1,8 milijardi doza cjepiva. Na teritoriju EU živi ukupno oko 500 milijuna ljudi.

3.2 (a) Uz djelomično razmatranje ugovorenih doza, kupac će platiti avans u iznosu od 2.997.540 USD (iz računato kao 12,00 USD/dozu pomnoženo s 249.795 Ugovorenih doza) u roku od trideset (30) dana od primitka računa od Pfizera izdanog nakon Potvrde o odobrenju kupca navedene u odjeljku 9.6 („Predujam“); pod uvjetom da Pfizer nema obvezu otpreme ili isporuke Proizvoda do primitka Predujma. Svi dospjeli iznosi prema ovom ugovoru bit će pretvoreni u EUR koji će se odrediti na temelju tečaja koji koristi The Wall Street Journal, Eastern U.S. Edition, jedan (1) Radni dan prije datuma Ugovora.

Pfizer se dobro osigurao da plaćanje bude prema njegovoj fakturi, bez obzira kad isporučio cjepivo i bez obzira da li Pfizer ili bilo koja od njegovih podružnica ima dugovanja prema tom istom kupcu.

3.3 (c) Kupac neće i priznaje da prema ovom Ugovoru nema pravo, bilo koju Narudžbenicu, bilo koji drugi ugovor, dokument ili zakon, zadržati, pobiti, nadoknaditi ili zadužiti bilo koji iznos duga (ili dospjećea) Pfizeru, bilo prema ovom Ugovoru ili na neki drugi način, protiv bilo kojeg drugog iznosa koji mu Pfizer ili pridruženo društvo duguje (ili koji mu dospijeva).

Kupac se slaže da cjepivo neće krenuti u serijsku proizvodnju. Cjepivo ostaje eksperimentalno, Kupac priznaje da je svjestan kako dugoročni učinci i djelotvornost cjepiva nisu poznati, te da mogu postojati štetni učinci.

5.5 Kupac potvrđuje da se cjepivo i materijali povezani s cjepivom, te njegove komponente i sastavni materijali ubrzano razvijaju zbog hitnih okolnosti pandemije COVID-19 i da će se nastaviti s

Kupac može formalno raskinuti ugovor „  u slučaju značajnog kršenja bilo kojeg odredbe ovog Ugovora od strane Pfizer -a,“ ( a ugovor je sastavljen tako da Pfizer nema nikakvu čvrstih obaveza koje bi eventualno mogao prekršiti), ali ako ga i Pfizer raskine, kupac mora platiti sve do kraja.

6.2(c) Bez obzira na gore navedeno, ako se takvo značajno kršenje, po svojoj prirodi, ne može ukloniti, Strana koja ga je prekinula može otkazati Ugovor odmah nakon pisanog obavještenja drugim Stranama. U slučaju da Pfizer raskine ovaj Ugovor prema ovom odjeljku 6.2, Kupac će platiti u roku od trideset (30) dana od datuma obavijesti o raskidu ovog Ugovora punu cijenu za sve ugovorene doze umanjene za iznose već plaćene Pfizeru od tog trenutka-datum.

Pfizer nije odgovoran ni za što, vezano uz njegovo eksperimentalno Covid cjepivo, prodaje ga uz sigurnu naplatu pod uvjetima koje on diktira. U Ugovoru je navedeno kako kupac  „mora zaštititi  Pfizer od odgovornosti za potraživanja i gubitke, to to mora  provesti putem zakonskih ili regulatornih zahtjeva, a o dovoljnosti takvih napora odlučuje Pfizer“.

Kako piše provjeri.hr zaista su ključna tri pitanja:

  1. Mogu li vlade, pa i Hrvatska, nakon što su potpisale ovakve ugovore s Pfizerom, nametnuti obvezno cijepljenje kako bi se mogla vršiti kontinuirana isporuka ​​cjepiva?
  2. Zašto je država pristala na potpisivanje takvih ugovora?
  3. Kada i na koji način će odgovorni za ovo izaći pred građane i biti izvedeni pred lice pravde, te platiti za teror nad vlastitim narodom?

https://provjeri.hr/prijelomna-vijest-pfizerleaks-evo-zasto-nam-se-sve-ovo-dogada-posljednjih-godinu-i-po-dana/

Ugovor je zaista robovlasnički , neraskidiv za kupca ( formalno ga može raskinuti ako ga  Pfizer prekrši, ali sastavljen je tako da ga Pfizer ne može prekršiti. Kupac priznaje da cjepivo možda nije učinkovitio, da se ne znaju posljedice, da Pfizer za ništa ne odgovara, da ne mora poštivati rokove isporuke, da može naručene i plaćene pošiljke preusmjeriti drugdje, da ne mora „cjepivo“ dostaviti na dogovoreno  mjesto. Može i u susjednu državu!

Pfizer je oslobođen bilo kakvih penala za kašnjenje, a kupac mora plaćati prema fakturi bez obzira dobio robu ili ne. Ako kasni s plaćanjem ima lihvarske kamate. Zaista se mora postaviti pitanje: koliko su „love“ dali onima koji su potpisali takve, za svoju državu,  štetne i nemoguće ugovore… i sad prisiljavaju ljude na cijepljenje jer cjepivo treba platiti i trebat će stalno cijepljenje…

Odvratno… jedan traljavi ministar prijeti narodu da će umrijeti ako se ne cijepe…

Ovo je dno dna.

Pitam se: koja moralna i ljudska gnjida moraš  biti da tako postupaš?

Izvor: logicno.com

4 8 Ocjena/e
Ocjena članka
Pretplati se
Obavijesti me o
guest

0 Komentara
Uredne povratne informacije
View all comments
0
Zanima nas vaše mišljenje, komentirajte.x